ADMINISTRATION  

 
Skapa nytt användarkonto
 
Välkommen!
Som användarnamn är det lämpligt att välja elevens namn.
Du kommer att få två lösenord till detta användarnamn. Ett som eleven loggar in med (Övningsläge) och ett som läraren/föräldern loggar in med (Ändring och rapportläge). Du väljer lösenord och andra inställningar efter du klickat på "Skapa".

Om ditt användarkonto inte använts på 2 månader raderas det automatiskt.
 
Välj ett användarnamn: