Detta verktyg är skapat för barn som ska lära sig gångertabellen.
För att lära sig denna krävs repetition under ibland lång tid och med detta hjälpmedel blir det enkelt träna.

Det är även enkelt för föräldrar eller lärare att följa upp framstegen och att barnet tränar regelbundet.

Ifall du har några problem eller synpunkter är du välkommen att maila mig.

Coola Skolans tabellträning är helt fritt och gratis att använda.
TABELLTRÄNING
Logga in till tabellträning
Skapa nytt konto
Namn:
Lösen:
Hem